فرجاد فن آوران

ماکرونویسی تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در نرم افزار MSP

ماکرونویسی تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در نرم افزار MSP

در سایت فرجاد فن آوران برای ماکرونویسی ابتدا دو ستون از نوع Text اضافه و  سپس اسم یکی از ستون ها را به “شروع” و اسم ستون دیگر را به “پایان” تغییر دهید.

به محیط ماکرونویسی رفته و ماکرو مربوطه را copy و در محیط ماژول ها (Module) ، Paste کنید.

سپس ماکرو ایجاد شده را Run کنید تا تاریخ ستون های Start و Finish شما به شمسی تبدیل شود.

فرجاد فن آوران

شرکت فنی و مهندسی فرجاد فن آوران به شماره ثبت 15454 به عنوان یک شرکت معتبر مشاوره و آموزشی با 170 نفر از مشاوران و مدرسین خبره در زمینه ارائه خدمات مشاوره و آموزشی فعالیت می نماید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*