فرجاد فن آوران

فرم های برنامه ریزی

Activity Attributes
ویژگی فعالیت ها
Activity Duration Activities
برآورد مدت زمان فعالیت ها
Activity Resource Requirements
منابع مورد نیاز فعالیت ها
Bottom up Cost Estimating Worksheet
برآورد هزینه پایین به بالا
Cost Estimating Worksheet
برآورد هزینه
Communications Management Plan
برنامه مدیریت ارتباطات
Duration Estimating Worksheet
برآورد مدت زمان
Milestone List
مایل استون

Probability And Impact Assessment
جدول ارزیابی احتمال و اثر
Network Diagram

دیاگرام شبکه
Process Improvement Plan
برنامه بهبود فرآیند
Project Management Plan
برنامه مدیریت پروژه
Project Schedule
زمانبندی پروژه
Quality Management Plan
برنامه مدیریت کیفیت

Requirements Management Plan
برنامه مدیریت الزامات
Requirements Traceability Matrix

ماتریس ردیابی الزامات
Risk Data Sheet
برگه اطلاعات ریسک
Risk Data SheetRisk Register
جدول ثبت ریسک
Roles And Responsibilities
جدول نقش ها و مسئولیت ها
Source Selection Criteria

معیارهای انتخاب منبع
Wbs Dictionary
دیکشنری ساختار شکست کار
Activity List
لیست فعالیت ها
Activity Cost Estimates
برآورد هزینه فعالیت ها
Assumption and Constraint
فرضیات و محدودیت ها
Assumption and Constraint
فرضیات و محدودیت ها
Change Management Plan
برنامه مدیریت تغییر

Cost Baseline
خط مبنا هزینه
Cost Management Plan
برنامه مدیریت هزینه

Human Resource Management Plan
برنامه مدیریت منابع انسانی
Inter Requirements Traceability Matrix
ماتریس ردیابی الزامات
Probability And Impact Matrix
ماتریس احتمال و اثر
Procurement Management Plan
برنامه مدیریت تدارکات
Project Scope Statement
بیانیه محدوده پروژه
Quality Metrics-
معیارهای کیفی
Requirements Documentation
مستند سازی الزامات
Resource Breakdown Structure
ساختار شکست منابع
Responsibility Assignment Matrix
ماتریس تخصیص مسئولیت ها
Risk Management Plan
برنامه مدیریت ریسک
Schedule Management Plan
برنامه مدیریت زمانبندی
Scope Management Plan

برنامه مدیریت
محدوده
Stakeholder Management Plan
برنامه مدیریت ذینفعان
Work Breakdown Structure
فرم ساختار شکست کار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرم های برنامه ریزی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 7 =